Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện hot nhất

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
69.158.493 18.297 194.515

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
17.388.009 7.208 94.951

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
9.990.206 2.970 89.526

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
21.715.624 15.115 29.251

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
410.477.398 69.801 306.787

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
75.735.312 29.143 181.434

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
71.696.330 11.418 142.317

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Dị Giới Kiến Quốc Ký
3.998.883 1.488 27.476

Dị Giới Kiến Quốc Ký

Truyện tranh Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử
6.082.803 1.789 51.246

Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
49.174.277 19.429 181.709

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
16.675.477 6.296 146.093

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Kinh Dị Không Lời
7.003.783 1.559 4.278

Kinh Dị Không Lời

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
54.953.226 8.024 135.131

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
70.331.960 7.373 87.730

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
30.355.673 5.107 100.296

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
49.438.478 9.540 76.927

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp
5.865.939 1.514 14.375

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
45.262.232 7.302 106.947

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tôn Thượng
44.042.642 8.933 115.632

Tôn Thượng

Truyện tranh Đưa mami về nhà
96.837.902 61.053 175.516

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
32.954.510 7.338 77.529

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Tu La Võ Thần
56.220.134 5.377 131.975

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
110.260.318 37.763 172.711

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
177.992.976 34.394 195.714

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
54.103.160 7.307 117.295

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
71.771.182 26.364 260.003

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
18.203.454 13.652 47.185

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
84.846.653 6.702 157.783

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
83.231.294 11.583 152.162

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
19.042.880 7.036 144.877

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế
37.522.089 4.202 89.664

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
20.873.346 6.563 119.122

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
61.859.253 7.952 160.302

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
121.310.434 21.644 194.763

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
17.755.297 4.247 75.179

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
71.819.494 17.640 215.569

Tổng Tài Tại Thượng