Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện hot nhất

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
48.453.650 19.256 178.438

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
42.664.433 16.891 150.159

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
42.158.520 25.649 189.502

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
29.976.487 21.754 71.237

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
68.462.944 18.183 193.442

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
17.196.288 7.113 94.377

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
35.543.468 4.564 110.965

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
409.008.508 69.488 305.946

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
19.846.950 2.222 62.329

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
53.035.709 15.271 73.904

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
75.481.159 29.091 180.989

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tu La Võ Thần
55.827.662 5.337 131.500

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
11.466.987 1.496 51.964

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
48.695.737 19.399 179.796

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
71.879.466 13.598 120.700

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
70.205.851 7.368 87.549

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
6.827.192 2.331 71.502

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
17.882.930 5.331 47.426

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
38.158.432 8.917 103.513

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
63.396.553 9.184 98.559

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Đảo Chết Chóc
10.763.340 3.158 24.421

Đảo Chết Chóc

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
22.878.454 5.694 41.822

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
49.342.456 9.529 76.757

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
19.441.749 2.574 70.085

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
64.864.454 7.304 150.943

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
110.022.036 37.704 172.417

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
54.238.765 8.041 93.910

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Đại chúa tể
26.711.979 5.210 64.469

Đại chúa tể

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
53.381.319 8.658 78.151

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Hắc Đạo Này Có Chút Manh
5.491.005 5.993 33.941

Hắc Đạo Này Có Chút Manh

Truyện tranh Tôn Thượng
43.848.256 8.900 115.276

Tôn Thượng

Truyện tranh Hanikamu Honey
1.991.253 2.587 15.939

Hanikamu Honey

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
4.878.860 916 86.293

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
51.389.221 4.045 91.987

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
71.554.980 11.402 142.085

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
18.131.744 13.406 46.925

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái