Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
69.157.885 18.297 194.515

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
17.387.882 7.208 94.951

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
11.928.175 3.971 104.252

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
4.544.510 4.192 65.167

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
9.989.913 2.970 89.523

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
8.244.642 5.469 72.504

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng
1.722.376 774 38.511

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
21.715.607 15.115 29.251

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Vô Địch Từ Cưỡng Hôn Ma Nữ
152.368 444 9.798

Vô Địch Từ Cưỡng Hôn Ma Nữ

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
7.649.231 4.250 97.119

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
1.397.401 434 12.172

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
29.376.139 8.450 149.559

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc
253.076 76 7.557

Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc

Truyện tranh Cô Vương Quả Nữ
222.422 123 10.572

Cô Vương Quả Nữ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
410.476.891 69.801 306.787

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác
118.910 87 4.935

Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
75.735.227 29.143 181.434

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đệ Nhất Danh Sách
1.670.297 935 31.400

Đệ Nhất Danh Sách

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
71.696.193 11.418 142.317

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
981.441 1.452 31.505

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Truyện tranh Chiến Thần Dưỡng Thành Kí
36.756 41 1.670

Chiến Thần Dưỡng Thành Kí

Truyện tranh Thiên Sát Cuồng Đao
74.170 25 430

Thiên Sát Cuồng Đao

Truyện tranh Đai Ca Trở Lại Tuổi 16
2.287.663 356 13.397

Đai Ca Trở Lại Tuổi 16

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
49.174.118 19.429 181.709

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử
6.082.765 1.789 51.246

Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử

Truyện tranh Thế Giới Đệ Nhất Cự Tinh
1.256.390 194 15.832

Thế Giới Đệ Nhất Cự Tinh

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
16.675.455 6.296 146.093

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương
2.509.033 822 19.287

Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương

Truyện tranh Sức Mạnh Của Kiếm Thần
1.473.634 742 30.402

Sức Mạnh Của Kiếm Thần

Truyện tranh Tân Hỗn Độn Kiếm Thần
1.100.578 758 24.482

Tân Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Ma Hoàng Sư Đệ Quả Thực Quá Chung Tình
4.168.981 1.360 38.579

Ma Hoàng Sư Đệ Quả Thực Quá Chung Tình

Truyện tranh Dĩ Ái Chi Danh
40.281 62 3.313

Dĩ Ái Chi Danh

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
796.180 366 18.721

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam
893.313 943 36.021

Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
10.733.238 3.861 66.633 Đủ bộ

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
942.848 197 2.512

Diệu Võ Dương Oai