Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kẻ Ngoại Lai Ở Vùng Đất Bị Ruồng Bỏ
116.160 110 8.516

Kẻ Ngoại Lai Ở Vùng Đất Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Thiên Sát Cuồng Đao
74.198 25 431

Thiên Sát Cuồng Đao

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
942.878 197 2.513

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Một Quyền Táng Nổ Dị Giới
28.622 56 3.722

Một Quyền Táng Nổ Dị Giới

Truyện tranh Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp
5.866.022 1.514 14.377

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Truyện tranh Khu Thần
357.444 158 9.479

Khu Thần

Truyện tranh Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương
73.700 42 1.980

Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương

Truyện tranh Siêu Đạo Thần Thuật
1.436.420 915 27.274

Siêu Đạo Thần Thuật

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
45.262.730 7.302 106.948

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tân tác Trung Hoa Anh Hùng 2021
20.948 11 188

Tân tác Trung Hoa Anh Hùng 2021

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
651.062 77 1.256

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
54.103.431 7.307 117.295

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Đao Hoàng Tứ Thiếu Gia
200.826 102 9.171

Đao Hoàng Tứ Thiếu Gia

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
121.310.808 21.644 194.763

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Con Trai Út Nhà Ha Buk Paeng
103.075 37 4.127

Con Trai Út Nhà Ha Buk Paeng

Truyện tranh Sát Thủ Anh Vũ
1.167.611 222 9.673

Sát Thủ Anh Vũ

Truyện tranh Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục
5.159.148 2.868 87.298

Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục

Truyện tranh Đại Tướng Quân
626.363 134 13.038

Đại Tướng Quân

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
59.215.564 9.464 91.800

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
195.899.480 39.738 218.710

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
600.253 146 1.965

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
1.677.364 371 3.188

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh The dungeon Master
5.233.914 1.510 30.784

The dungeon Master

Truyện tranh Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về
2.672.964 388 27.747

Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về

Truyện tranh Grappler Baki
455.294 89 1.636

Grappler Baki

Truyện tranh Học Nhóm
7.975.470 1.705 51.922

Học Nhóm

Truyện tranh Bố Tôi Là Đặc Vụ
2.487.414 2.851 46.828

Bố Tôi Là Đặc Vụ

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
53.089.164 15.271 74.018

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Thiên Mệnh Xa Đao Nhân
524.668 157 6.556

Thiên Mệnh Xa Đao Nhân

Truyện tranh Vượt Qua Kẻ Mạnh
113.185 115 3.225

Vượt Qua Kẻ Mạnh

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
22.898.028 5.697 41.860

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
15.133.313 2.954 65.834

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
53.438.580 8.660 78.208

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ
2.533.921 1.614 31.905

Ta Giả Bộ Là Vô Địch Thiên Hạ

Truyện tranh Đại Viên Hồn - Tây Du tiền truyện
339.170 111 4.090

Đại Viên Hồn - Tây Du tiền truyện

Truyện tranh Hoành Tảo Cửu Châu
723.041 240 12.344

Hoành Tảo Cửu Châu